Tuesday, February 21, 2012

PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING SECARA KOMERSIAL


1. SISTEM PENGELUARAN

BAGAIMANA MENTERNAK ARNAB DAGING SECARA KOMERSIAL ?

Peternakan arnab daging secara komersial hendaklah meliputi dua bahagian utama yang saling berkaitan tetapi dalam sistem pengurusan yang berbeza sedikit iaitu:-

1. Pembiakan baka.

Penternakan untuk pembiakan baka adalah untuk menghasilkan baka baka mengikut jurusan tertentu, dalam hal ini adalah jurusan pedaging, dan kumpulan ini dipangil stok induk. Dari stok induk ini pula melalui program pembiakan yang ditetapkan akan menghasilkan pula stok induk tuai.

2. Pengeluaran daging.

Kumpulan stok induk tuai tadi melalui program pembiakan akan menghasilkan pula anak-anak. Semua anak-anak ini akan digemukkan dalam masa 2-3 bulan untuk mendapatkan dagingnya.

Penternakan arnab selain untuk pengeluaran daging juga digunakan untuk pengeluaran fur (kulit bersama bulunya) dan wol (bulu). Bagaimanapun cara pengurusan adalah berlainan.

# BAKA

Baka-baka yang sesuai untuk pengeluaran daging adalah seperti:

1. New Zealand White.
2. Calfornian.
3. Carolina.
4. New Simonare.
5. Sepanyol.

# PEMILIHAN BAKA

Arnab tempatan mempunyai berbagai warna yang bertompok seluruh badan. Keistimewaan arnab tempatan ini adalah mempunyai lebih ketahanan terhadap serangan penyakit tetapi kadar tumbesarannya lambat. Untuk permulaan boleh juga menggunakan arnab tempatan. Tetapi untuk pengeluaran komersial adalah digalakkan menggunakan baka pedaging.

Pemilihan baka Pedaging biasanya diimport di atas adalah kerana berapa ciri pedaging yang ada pada arnab import lebih ketara berbanding pada arnab tempatan, seperti:

1. Purata bilangan anak peranakan 7-9 ekor.
2. Purata bilangan anak masa cerai susu 6-8 ekor.
3. Berat akhir boleh dicapai pada masa umur 2 bulan.
4. Berat dalam masa dua bulan adalah lebih kurang 2 kg.

# SAIZ EKONOMI

BERAPAKAH SAIZ EKONOMI PETERNAKAN ARNAB PEDAGING

  1. Untuk hobi atau permulaan boleh menggunakan satu set iaitu satu pejantan (arnab jantan dewasa) dan 5 ekor induk (arnab betina dewasa)
  2. Untuk secara sampingan pula boleh mulakan secara sederhana besar iaitu 50 induk dan 10 pejantan.
  3. Untuk pengeluaran secara penuh masa bolehlah memulakan 500 induk dan 100 pejantan.

# PEMILIHAN KAWASAN

Beberapa ciri yang boleh dijadikan garis panduan dalam pemilihan sesuatu kawasan untuk menternak arnab seperti dibawah:

  1. Berhampiran dengan pusat jualan dan pemprosesan.
  2. Jauh dari kawasan industri, perbandaran, perumahan dan aktivfti ternakan/ ternakan lain.
  3. Mempunyal kemudahan infrastruktur seperti jalan, bekalan letrik, dan sumber air yang bersih
  4. Peredaran udara yang balk dan memuaskan
  5. Dataran tanah membolehkan kedudukan panjang bangsal dibina secara selari dengan arah terbit/terbenam matahari.

# KAWALAN PENYAKIT

Untuk panduan umum, langkah-langkah kawalan penyakit yang minimum adalah seperti berikut:

1. Sekitar kawasan hendaklah bersih
2. Hadkan pergerakan pekerja dan kurangkan pelawat masuk
3. Langkah kebersihan hendaklah diamalkan semasa menyentuh setiap arnab
4. Lakukan rawatan seberapa yang boleh. Kalau tidak berjaya bolehlah ditakal (terutama kalau bilangan arnab banyak) dan cara ini telah diamalkan dikebanyakan negara lain.
5. Tanamkan arnab yang mat! dalam lubang yang jauh dari reban jika tidak/selepas post mortem).
6. Dapatkan stok arnab dari ladang arnab yang mempunyai mutu kesihatan yang tinggi.
7. Jika berlaku kematian yang mengejut dan melibatkan bilangan arnab yang banyak, lapor dengan segera kepada Pejabat Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang berhampiran.

# MENYIMPAN REKOD

Kepentingan menyimpan rekod adalah untuk:

1. Mengetahui jumlah ternakan arnab mengikut peringkat umur, jantina dan baka.
2. Untuk mengetahui pretasi setiap ekor terutama dalam pemilihan anak untuk dijadikan baka.
3. Untuk memudahkan program pembiakan.
4. Memudahkan kerja harian seperti menguruskan (mengendalikan) arnab yang bunting, beranak dan menjalankan proses cerai susu.

# MAKANAN UTAMA

BERAPA BANYAK MAKANAN PELET INI PERLU DIBERIKAN ?

Sebagai panduan kasar anggaran dibawah boleh dijadikan ukuran.

KADAR PEMBERIAN MAKANAN RANSUM PELET ARNAB.
PERINGKAT JUMLAH KUANTITI (gm/hari/ekor)
INDUK (BETINA DEWASA) 120
PEJANTAN (JANTAN DEWASA) 60
ANAK ARNAB (1 - 2/3 BULAN) 50-100

* Daun hijau hendaklah diberi secara bebas sebagai makanan tambahan.


# CARA PEMBERIAN MAKANAN

Masalah dalam pengunaan makanan ini adalah mutunya tidak tetap. Juga banyak untilan yang mudah pecah dan lebih banyak berdebu. Kerapkaii kandungan zat-zat tidak tetap dalam setiap beg makanan yang dibeli. Oleh ftu pillhiah jenania dari pengeluar makanan arnab yang disyorkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan.

Kerap kali, apabila bedaku masalah ini, penternak menukar makanan arnab kepada jenama lain. Perbuatan ini adalah tidak digalakkan, kerana akan memberi masalah yang lebih besar kepada arnab seperti kembung dan boleh mengakibatkan kematian.

Kalau perlu membuat penukaran makanan (atau memberi makanan yang baru dibeli walaupun dari jenama yang sama), lakukan percampuran dengan makanan yang sedia ada secara perlahan-lahan dalam masa 1 minggu. Jangan lakukan pertukaran secara mendadak atau sekaligus.

# MAKANAN TAMBAHAN

Pemberian bahan hijau ini hendaklah diingati sebagai makanan tambahan sahaja. Jumlah yang patut diberi adalah mengikut jumlah yang boleh dimakan oleh arnab itu.

Bahan-bahan hijau yang boleh digunakan seperti daun keledek dan daun kangkung. Lebihan kegunaan dapur juga boleh dimanfaatkan seperti daun kobis, sawi dan kacang panjang. Satu perkara yang perlu diambil perhatian dalam pemberian bahan hijau ini ialah kebersihan dan kandungan air pada bahan hijau tersebut.

Untuk ini daun-daun tersebut hendaklah dibasuh dulu beberapa kali dan kemudian dikeringkan pada panas matahari selama 2-3 jam. Kemudiannya bolehlah diberikan kepada amab.

Lebihan sisa-sisa bahan hijau pada keesokkan harinya hendaklah dibuang, dan jangan digunakan lagi.

Makanan utama iaitu makanan pelet arnab hendaklah diberikan dan boieh didapati dikedai jualan makanan ternakan.

# PEMBIAKAN

Sebenarnya cara mengahwinkan arnab adalah mudah dan ringkas. Masukan arnab betina dalam sangkar arnab jantan. Jangan lakukan sebaliknya, kerana arnab betina mempunyai “territorial behaviour” yang kuat dan akan menyerang serta mungkin akan membunuh arnab jantan tersebut.

Masa mengawan antara 1-5 minft sahaja. Kemudian ambil semula arnab betina dan kembalikan dalam sangkarnya. Jangan tinggalkan arnab betina dalam sangkar arnab jantan tersebut lebih dari tempoh tadi.

Lakukan waktu proses mengawan amab ini dalam keadaan cuaca yang selesa seperti awal pagi atau lewat petang. Elakkan proses mengawan diwaktu tengahari kerana suhu yang tinggi akan mengurangkan kadar kesuburan.

# KEKERAPAN MENGAWAN

BERAPA KERAP ARNAB JANTAN BOLEH DIKAHWINKAN ?

Arnab jantan dewasa yang subur hanya boleh digunakan sekali dalam masa 3 hari ataupun 3 kali seminggu. Ada juga yang mengsyorkan pengunaan 2 kali sehari dan kemudian direhatkan selama 3 hari. Pengunaan pejantan boleh dftingkatkan secara pelahan kepada sekali sehari.

Pengunaan arnab jantan yang berlebihan akan mengurangkan kadar kebernasan dan kesuburan. Menggunakan seseekor penjantan yang terlalu kerap boleh menjejaskan keupayaan seksual arnab penjantan tersebut.

# KAHWIN SELANJUTNYA

BILAKAH IBU ARNAB YANG TELAH BERANAK BOLEH DIKHAWINKAN SEMULA ?

Pada keadaan semuiajadi (di hutan) arnab betina akan mengawan semula dalam masa 24-48 jam selepas beranak. Keadaan ini tidak digalakkan dalam penternakan arnab komersial, kerana arnab betina tidak boleh digunakan lebih lama.

Dalam pentemakan amab komersial arnab betina akan dikahwinkan semula dalam tempoh antara 3-4 minggu selepas tempoh beranak. Ataupun dalam masa proses anak cerai susu, arnab betina tersebut boleh dikhawinkan semula.

# MENINGGIKAN KEBERNASAN

BAGAIMANAKAH MEMPASTIKAN PROSES KAHWIN TELAH BERLAKU DENGAN SEMPURNA ?

Untuk memastikan arnab tersebut sudah mengawan lalah apabila arnab jantan memanjat arnab betina untuk seketika dan kemudian arnab jantan akan menurunkan badannya seperti keadaan mengelunsur kebelakang atau terlentang.

Untuk memastikan kebernasan, proses mengavvan yang pertama pada jam 8-10 pagi dan yang kedua boleh dilakukan 5-6 jam selepas proses mengawan yang pertarna. iaitu pada waktu petang.

# TEMPOH BUNTING

Tempoh bunting amab betina antara 29 hingga 31 hari lagi. Bunting berat adalah pada minggu keempat kebuntingan. Pada peringkat lni kotak sarang beranak bolehlah diletakkan dalam sangkar amab tersebut. Tujuannya adalah supaya amab tersebut dapat menyesualkan dirinya lebih awal dengan kotak sarang tersebut.

Tanda-tanda arnab tersebut hampir beranak jelas kelihatan pada hari ke 27-29 dimana ia akan berkeadaan gelisah dan kemudian akan mencabut bulu dari bahaglan bawah perutnya serta membuat sarang beranak dari bulu tersebut.

Pada keadaan ini arnab tersebut hendaklah dibiarkan bersendirian dan jangan digangu, melainkan jika untuk menukarkan kotak sarang. Makanan dan minuman hendaklah disediakan secukupnya.

# BUNTING PALSU

BAGAIMANAKAH MENGESAN BUNTING PALSU ?

Terdapat juga kejadian apa yang dipanggil “bunting paisu”, keadaan ini boleh dikesan pada masa kebuntingan hari ke 12 -17, pada masa itu arnab telah menunjukkan tanda-tanda hendak beranak dengan cuba membuat sarang dari bulu yang dicabut. Jika keadaan in! dikesan, arnab betina tersebut hendaklah dikahwinkan semula.

# ANAK ARNAB

BAGAIMANAKAH KEADAAN ANAK ARNAB YANG BARU LAHIR?

Setelah arnab betina tersebut beranak, pastikan anak-anak arnab berada dalam kotak sarang. Jika terdapat anak arnab berada diluar kotak sarang, masukan dalam kotak sarang supaya tidak kesejukan.

S. Apabila sudah memegang salah satu dari anak-anak amab, tangan yang sama hendaklah disapukan untuk seketika pada hidung ibunya, ini untuk mengelakkan ibu tersebut menyingkirkan atau membunuh anaknya kerana terdapat bau lain pada badan anaknya.

Anak arnab yang baru lahir berkeadaan bogel (tidak mempunyai bulu), buta dan pekak. Bulu akan mula tumbuh pada umur seminggu. Sementara mata dan telinga akan berfungsi pada hari ke 7 hingga ke 10.

Pada masa ini makanan utama ialah susu dari ibunya. Sehinggalah pada umur umur 14-16 hari anak arnab akan keluar dari kotak sarang dan mula cuba makan makanan ibunya.

# MASA MENYUSU ANAK

BILAKAH MASA IBU ARNAB MENYUSUKAN ANAKNYA ?

lbu arnab akan menyusukan anaknya pada waktu malam. Biasanya sebanyak sekali dan paling kerap sebanyak dua kali sahaja. Yang paling penting dalam pemberian susu ini ialah susu awalan. Oleh kerana pemberian susu hanya sekaii atau dua kali, ini sudah tentu tidak mencukupi terutama disiang hari. Setiap kali ibu arnab masuk kedalam kotak sarang, anaknya akan cuba menyusu tetapi biasanya ibu arnab tersebut tidak akan memberi susu. Keadaan ini adalah normal dan tidak perlu dibimbangkan.

# IBU ANGKAT

APAKAH YANG PERLU DI LAKUKAN SEKIRANYA BILANGAN ANAK MELEBIHI DARI BILANGAN PUTING SUSU IBUNYA ?

Sekiranya bilangan anak melebehi bilangan puting susu ini sudah tentu menimbulkan masalah. Bilangan puting susu biasanya lapan. Oleh itu anak yang lebih perlu diberi kepada ibu angkat.

Pemilihan ibu angkat ialah dengan memilih ibu amab yang telah beranak dalam masa 48 jam dalam masa anak arnab itu lahir. Anak arnab yang diletakkan pada ibu angkat perlu dftandakan dengan warna pada bahagian kepala.

Kemudian sapukan apa-apa wangi-wangian kepada ibu dan semua anak termasuk anak amab tersebut yang berada dalam kotak sarang yang sama. Wangian tersebut akan menutup perbezaan bau antara anak betul dan anak angkat.

Susu awalan ini hanya pada tiga hari yang pertama dan mengandungi antibodi untuk ketahanan badan anak. Oleh itu pastikan anak arnab mendapat susu awalan tersebut. Susu selepas tempoh tersebut adalah susu blasa. Kemudian pemberian susu tersebut boleh diteruskan sehingga 2-4 minggu.

# CERAI SUSU

BILAKAH UMUR ANAK-ANAK ARNAB PERLU DICERAI SUSU ?

Anak arnab boleh dibiarkan dalam sangkar ibunya dari umur sehari hingga mencapai peringkat cerai susu. Umur cerai susu ialah umur anak amab dipisahkan terus dari ibunya. Biasanya apabila anak anak amab berumur 1 bulan.

Selepas itu anak arnab boleh dibuat pemilihan iaku sama ada untuk dijadikan baka atau untuk tujuan pengemukan. Pemillhan untuk dijadikan baka heridaklah berdasarkan kepada rekod prestasi yang dicatik dari masa kesemasa.

Setiap amab yang dipilih hendaklah dilekatkan tag telinga sebagai tanda pengenalan individu. Anak-anak amab ini hendaklah disimpan dalam sangkar individu ataupun 2 ekor dalam satu sangkar.

Setelah dibuat pemilihan untuk baka, baki anak-anak amab yang tidak dilpilih akan dijadikan untuk pengemukan (pengeluaran daging). Anak-anak amab ini boleh disimpan dalam sangkar secara kumpulan seiama 30-45 hari lagi.

# PENENTUAN JANTINA

BAGAIMANA MENENTUKAN JANTINA ARNAB YANG MASIH DIPERINGKAT ANAK ?

Penentuan jantina boleh dilakukan dengan menekan secara pedahan bahagian lubang di atas dubur. Anak jantan akan menunjukkan tanda bonjolan yang membulat. Sementara anak arnab betina akan menunjukkan tanda belahan mengarah kedubur.

# HASIL SAMPINGAN

Kulit yang bermutu datangnya dari arnab yang berumur 5-6 bulan keatas dan diperolehi dari baka-baka jurusan pengeluaran fur (seperti Flemish Giant). Sementara kulit dari arnab pedaging berumur antara 2-3 bulan sahaja. Kulit adalah hasil sampingan dalam peternakan arnab pedaging (seperti New Zealand White).

Dari kulit arnab pedaging tersebut juga boleh dibuat:

1. Glu (gam)
2. Baja (baja kompos)

# CARA MUDAH MENTERNAK ARNAB

BAGAIMANAKAH CARA YANG MUDAH SAYA BOLEH MENTERNAK ARNAB ?

Menternak arnab adalah mudah dan boleh dilakukan oleh ahli keluarga yang lemah seperti suri-suri rumah dan anak-anak. Peternakan arnab boleh juga dilakukan secara sambilan atau sepenuh masa.

Disamping membekal keperluan protein kepada keluarga dan negara, ia boleh menjadi sumber pendapatan sampingan kepada aktiviti utama sesebuah keluarga.

Sebeium menternak secara komersial elok mulakan secara kecilan dulu. Kemudian apabila sudah mempunyai keupayaan, kemahiran dan pengalaman bolehiah memikirkan untuk menjalankannya secara komersial dengan cara besarkan pelahan-lahan.

Untuk memulakan secara kecilan anda perlu sediakan/dapatkan beberapa perkara yang di bawah ini,

1. buah sangkar dawai BRC (10-14 gauge) berukuran 2 ka x 3 ka x 1.5 ka setiap sangkar. Setiap sangkar untuk menempatkan seekor arnab baka.
2. Reban kecil untuk memuatkan sangkar di dalamnya berukuran lebihkurang 4 ka x 22 ka x 6 ka. Sangkar dimasukkan dalam reban ini. Bumbung hendaklah dipasang bersama.
3. Sumber air minuman yang bersih dan segar.
4. Sumber makanan yang berzat, bersih dan segar.
5. 5 buah kotak sarang plastik, 6 buah bekas makanan tembikar dan 6 buah bekas minuman.
6. 1 set arnab dewasa berumur 3-5 bulan iaitu 1 ekor jantan dan 5 ekor betina.

Pada permulaan adalah dinasihatkan mengunakan baka kacukan tempatan yang lebih murah berbanding mengunakan arnab import dan arnab kacukan tempatan lebih mudah dibeli. Setelah itu bolehlah mengunakan arnab baka pedaging yang diimport.


Plot Demo Tanaman Kundur di Ladang 2

Plot Demo Tanaman Kundur di Ladang 2

Tarikh Mula projek: 15 Februari 2012
Tarikh Dijangka Tuai : 29 Mei 2012
Jenis Tanaman: Kundur (Benincasa hispida sp.)
Jumlah Tanaman : 90 pokok

Projek ini adalah kesinambungan daripada Kajian Kundur yang bertajuk "Potensi Kundur Sebagai Tanaman Komersial di Semenanjung Malaysia" di bawah RUGS yang akan tamat pada Mac 2012. Kajian sedang di peringkat penulisan laporan akhir. Sebuah buku mengenai kundur akan dihasilkan daripada kajian ini untuk dikongsikan hasil dari dapatan kajian kepada semua agensi, usahawan,masyarakat dan orang ramai.

Plot demo ini bertujuan untuk melihat kesesuaian kesuburan tanaman terhadap penggunaan baja organik, semburan baja foliar dan Effective Microorganism (EM). Selain itu, ianya juga bertujuan untuk melihat komposisi kandungan nutrien yang terkandung di dalam buah kundur.
Dari: Mahani Amat @ Halimi
Agriculture Officer
Centre For Extension, Entrepreneurship and Professional Advancement(APEEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang, Selangor
Phone No: 03-89471817 Fax No: 03-89464107

penyediaan kawasan


Wednesday, February 15, 2012

TAKWIM KURSUS APEEC BAGI TAHUN 2012

berikut adalah senarai kursus yang ditawarkan oleh APEEC pada tahun 2012:

Bil

Tajuk kursus

Course Titles

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Yuran

(Fee) (RM)

KURSUS PERTANIAN AGRICULTURE COURSE

1

Ternakan Ayam Pedaging

Broiler Farming

18-19

500

2

Ternakan Ayam Kampung

Poultry Farming

10-11

500

3

Ternakan Walit

Swiftlet Farming

( Bird Nest)

17-18

500

4

Ternakan Kambing

Goat Farming

14-15

500

5

Ternakan Lebah Madu

Honey Bee Farming

21-22

500

6

Pertanian Organik

Organic Farming

26-29

900

7

Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman

Crop Production and Post Harvest Handling

22-24

900

8

Pembiakan Tanaman Secara Kultur Tisu

Tissue Culture Propagation

19-20

900

9

Tanaman Rumput Turf/Hiasan

Turf Grass/ Ornamental Plants

14-15

650

10

Ternakan Ikan Hiasan

Ornamental Fish Farming

4-6

650

11

Teknik Pembenihan Ikan Air Tawar

(Baung)

Freshwater Fish Seeding Technique ( Baung –Mystus nemurus)

12-14

900

12

Teknik Penanaman Secara Fertigasi

Cultivation Technique Using Fertigation

10-12

900

13

Teknik Penanaman Secara Hidroponik

Hidroponic Cultivation Technique

25-26

650

14

Teknik Penanaman Secara Akuaponik

Cultivation Technique In Aquaphonic

29-30

650

15

Ternakan Ikan Air Tawar(Talapia )

Freshwater Fish Seeding techniques
(
Javanese Tilapia)

13-15

900

16

Pengeluaran Tanaman Herba

Herb Crop Production

3-4

650

17

Pengredan dan Piawaian Hasil Pengeluaran Tanaman

Grading and Standards for Crop Production

20-22

900

18

Pengurusan Lanskap

Lanscapes Management

1-2

650

KURSUS PENGEMBANGAN

EXTENSION COURSE

19

Menjejaki dan Memahami Pengembangan

Tracing and Understanding of Extension

25-26

550

20

Peranan Agen Pengembangan

Role of Extension Agent

15-16

550

21

Komunikasi Pengembangan

Extension Communication

19-20

550

22

Perencanaan Program Pengembangan

Planning of Extension Programme

17-19

550

23

Pemantauan dan Penilaian Program Pengembangan

Monitoring and Evaluation of Extension Programme

25-27

550

24

Penyerlahan Pendayaupayaan Pegawai Pengembangan

Empowerment of Extension Agent

9-10

550

KURSUS PENYELIDIKAN

RESEARCH COURSE

25

Kaedah Penyelidikan Rapid Rural Appraisal

Rapid Rural Appraisal Research Method

8

100

26

Metodologi Penyelidikan

Research Methodology

21-22

550

27

Kaedah Penulisan Saintifik dan Teknikal

Saintific and Technical Writting Method

8-10

550

28

SPSS Asas

SPSS (Beginner)

5-6

450

29

SAS Asas

SAS (Beginner)

3-4

450

30

Penyeliaan Pasca Siswazah

Post Graduate Teaching Supervision

10-11

900

KEUSAHAWANAN

ENTREPRENEURSHIP

31

Pemprosesan Bebola dan Filet Ikan

Fish Ball and Fillet Processing

13

350

32

Pemprosesan Makanan Sejuk Beku

Frozen Food Processing

17-18

650

33

Pemprosesan Mee Kuning

Yellow Noodle Processing

10

350

KURSUS TEKNIKAL

TECHNICAL COURSE

34

Sembang Lensa Lanjutan

Photograph (Advanced)

30-1

900 Twin/1200 Single

35

Penyuntingan Foto

Photo Editing

10-11

650

36

Sembang Lensa (Asas)

Photograph ( Beginner)

9-11

900-Twin/1200 Single

KURSUS BAHASA

37

Bahasa Jepun

Japanese Language

12-13

500

38

Bahasa Mandarin

Mandarin Language

17-18

500

39

Bahasa Arab

Arabic Language

19-20

500

40

Bahasa Sepanyol

Sepanyol Language

8-9

500

41

Bahasa Jerman

German Language

16-17

500

42

Bahasa Perancis

French Language

6-7

500

43

Bahasa Inggeris

English Language

13-14

500


*sebarang pertanyaan, boleh hubungi Unit Pemajuan Profesional dan Pembelajaran Sepanjang Hayat APEEC di talian : 03-89471804 / 03-89471814 (Nik) /03-89471824 (Hadri) /
03-89471819 (Nafisah)