Sunday, July 1, 2012

CARA KIRA BILANGAN POKOK YANG PERLU DITANAM IKUT KELUASAN TANAH


Sekiranya anda bercadang menanam pokok buah-buahan , antara perkara yang perlu diketahui ialah jenis pokok yang dikehendaki, jarak tanaman pokok , cara penanaman dan bilangan pokok yang diperlukan.

Oleh itu, anda sudah pasti akan dapat menjangkakan secara kasarnya bilangan anak benih yang perlu ditanam berdasarkan kepada keluasan tanah anda. Contoh berikut akan bantu anda untuk mengira jumlah anak pokok yang diperlukan sekiranya keluasannya ialah 1 hektar.

Contoh :

Jenis tanaman : Pokok Durian

Jarak Tanaman ; 10 x 10 meter

Sistem penanaman : Segiempat sama

Keluasan tanah    ;  1 hektar ( 10,000 m )

Formula :\

Luas kawasan     x      Angkatetap( Sistem tanaman )
Jarak tanaman

* Angkatetap - sistem tanaman empatsegi - 1.0
                      - sistem tanaman segitiga    - 1.15
_________________________________

Contoh :

Maklumat asas :


  • Anak benih Durian D197
  • Jarak tanaman yangt disyorkan ialah 10 x 10 m
  • Sistem tanaman - Segiempat sama
  • Keluasan tanah 1 hektar

10,000          x 1.0
10m x 10 m

= 100 pokok/hektar ( jumlah pokok yang diperlu ditanam )

___________________________________________________


Contoh 2;

Maklumat asas :
  • Anak Pokok Rambutan R191
  • Jarak tanaman yang disyorkan ialah 9 m x 9 m
  • Sistem tanaman - Segitiga
  • Keluasan tanah  - 1 hektar

10,000        x 1.15
9 m x 9 m

=141 pokok/hektar( jumlah pokok yang perlu ditanam )