Wednesday, February 15, 2012

TAKWIM KURSUS APEEC BAGI TAHUN 2012

berikut adalah senarai kursus yang ditawarkan oleh APEEC pada tahun 2012:

Bil

Tajuk kursus

Course Titles

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Yuran

(Fee) (RM)

KURSUS PERTANIAN AGRICULTURE COURSE

1

Ternakan Ayam Pedaging

Broiler Farming

18-19

500

2

Ternakan Ayam Kampung

Poultry Farming

10-11

500

3

Ternakan Walit

Swiftlet Farming

( Bird Nest)

17-18

500

4

Ternakan Kambing

Goat Farming

14-15

500

5

Ternakan Lebah Madu

Honey Bee Farming

21-22

500

6

Pertanian Organik

Organic Farming

26-29

900

7

Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman

Crop Production and Post Harvest Handling

22-24

900

8

Pembiakan Tanaman Secara Kultur Tisu

Tissue Culture Propagation

19-20

900

9

Tanaman Rumput Turf/Hiasan

Turf Grass/ Ornamental Plants

14-15

650

10

Ternakan Ikan Hiasan

Ornamental Fish Farming

4-6

650

11

Teknik Pembenihan Ikan Air Tawar

(Baung)

Freshwater Fish Seeding Technique ( Baung –Mystus nemurus)

12-14

900

12

Teknik Penanaman Secara Fertigasi

Cultivation Technique Using Fertigation

10-12

900

13

Teknik Penanaman Secara Hidroponik

Hidroponic Cultivation Technique

25-26

650

14

Teknik Penanaman Secara Akuaponik

Cultivation Technique In Aquaphonic

29-30

650

15

Ternakan Ikan Air Tawar(Talapia )

Freshwater Fish Seeding techniques
(
Javanese Tilapia)

13-15

900

16

Pengeluaran Tanaman Herba

Herb Crop Production

3-4

650

17

Pengredan dan Piawaian Hasil Pengeluaran Tanaman

Grading and Standards for Crop Production

20-22

900

18

Pengurusan Lanskap

Lanscapes Management

1-2

650

KURSUS PENGEMBANGAN

EXTENSION COURSE

19

Menjejaki dan Memahami Pengembangan

Tracing and Understanding of Extension

25-26

550

20

Peranan Agen Pengembangan

Role of Extension Agent

15-16

550

21

Komunikasi Pengembangan

Extension Communication

19-20

550

22

Perencanaan Program Pengembangan

Planning of Extension Programme

17-19

550

23

Pemantauan dan Penilaian Program Pengembangan

Monitoring and Evaluation of Extension Programme

25-27

550

24

Penyerlahan Pendayaupayaan Pegawai Pengembangan

Empowerment of Extension Agent

9-10

550

KURSUS PENYELIDIKAN

RESEARCH COURSE

25

Kaedah Penyelidikan Rapid Rural Appraisal

Rapid Rural Appraisal Research Method

8

100

26

Metodologi Penyelidikan

Research Methodology

21-22

550

27

Kaedah Penulisan Saintifik dan Teknikal

Saintific and Technical Writting Method

8-10

550

28

SPSS Asas

SPSS (Beginner)

5-6

450

29

SAS Asas

SAS (Beginner)

3-4

450

30

Penyeliaan Pasca Siswazah

Post Graduate Teaching Supervision

10-11

900

KEUSAHAWANAN

ENTREPRENEURSHIP

31

Pemprosesan Bebola dan Filet Ikan

Fish Ball and Fillet Processing

13

350

32

Pemprosesan Makanan Sejuk Beku

Frozen Food Processing

17-18

650

33

Pemprosesan Mee Kuning

Yellow Noodle Processing

10

350

KURSUS TEKNIKAL

TECHNICAL COURSE

34

Sembang Lensa Lanjutan

Photograph (Advanced)

30-1

900 Twin/1200 Single

35

Penyuntingan Foto

Photo Editing

10-11

650

36

Sembang Lensa (Asas)

Photograph ( Beginner)

9-11

900-Twin/1200 Single

KURSUS BAHASA

37

Bahasa Jepun

Japanese Language

12-13

500

38

Bahasa Mandarin

Mandarin Language

17-18

500

39

Bahasa Arab

Arabic Language

19-20

500

40

Bahasa Sepanyol

Sepanyol Language

8-9

500

41

Bahasa Jerman

German Language

16-17

500

42

Bahasa Perancis

French Language

6-7

500

43

Bahasa Inggeris

English Language

13-14

500


*sebarang pertanyaan, boleh hubungi Unit Pemajuan Profesional dan Pembelajaran Sepanjang Hayat APEEC di talian : 03-89471804 / 03-89471814 (Nik) /03-89471824 (Hadri) /
03-89471819 (Nafisah)