Tuesday, February 21, 2012

Plot Demo Tanaman Kundur di Ladang 2

Plot Demo Tanaman Kundur di Ladang 2

Tarikh Mula projek: 15 Februari 2012
Tarikh Dijangka Tuai : 29 Mei 2012
Jenis Tanaman: Kundur (Benincasa hispida sp.)
Jumlah Tanaman : 90 pokok

Projek ini adalah kesinambungan daripada Kajian Kundur yang bertajuk "Potensi Kundur Sebagai Tanaman Komersial di Semenanjung Malaysia" di bawah RUGS yang akan tamat pada Mac 2012. Kajian sedang di peringkat penulisan laporan akhir. Sebuah buku mengenai kundur akan dihasilkan daripada kajian ini untuk dikongsikan hasil dari dapatan kajian kepada semua agensi, usahawan,masyarakat dan orang ramai.

Plot demo ini bertujuan untuk melihat kesesuaian kesuburan tanaman terhadap penggunaan baja organik, semburan baja foliar dan Effective Microorganism (EM). Selain itu, ianya juga bertujuan untuk melihat komposisi kandungan nutrien yang terkandung di dalam buah kundur.
Dari: Mahani Amat @ Halimi
Agriculture Officer
Centre For Extension, Entrepreneurship and Professional Advancement(APEEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang, Selangor
Phone No: 03-89471817 Fax No: 03-89464107

penyediaan kawasan