Wednesday, August 1, 2012

SKIM PEMBIAYAAN EKONOMI DESA (SPED)


Assalamualaikum.
 
Tuan/Puan yang saya hormati,
 
Bersama ini saya sertakan
maklumat pembiayaan yang disediakan oleh SME Bank untuk membantu usahawan
terutamanya usahawan SDSI. Kerjasama tuan/puan dipohon untuk turut menghebahkan
peluang ini kepada para usahawan. 
 
Selamat menunaikan ibadah puasa.
 
 
Sekian,
terima kasih.
 
 
Salmah Sathiman
ICU JPM

LATAR BELAKANG

Program Kemajuan Ekonomi Luar Bandar, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). SME Bank sebagai agensi pelaksana.

TUJUAN SKIM 
 1. Meningkatkan perusahaan yang diceburi oleh pengusaha Bumiputera luar bandar supaya lebih berdaya maju, berdaya saing, berdaya tahan dan mempunyai komitmen yang tinggi;
 2. Menyediakan kemudahan                                                                                                             pembiayaan kepada pengusaha Bumiputera luar bandar bagi membantu memula dan meningkatkan bidang ekonomi luar bandar;
 3. Menyediakan skim pembiayaan tanpa cagaran atau penjamin dengan kadar bayaran balik yang rendah ; dan
 4. Membantuk earah mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) dari kalangan penduduk luar bandar.
BENTUK PEMBIAYAAN
 • Pembelian mesin/peralatan /kenderaan perniagaan;
 • Membiayai modal kerja untuk tujuan perolehan bahan mentah/stok;
 • Pembiayaan modal kerja berputar boleh dipertimbangkan bagi perusahaan berasaskan kontrak /pesanan / tempahan berkala;
 • Pembiayaan untuk mengubahsuai atau menaiktaraf premis perniagaan;
 • Pembiayaan kos insurans dibenarkan
HAD BIAYAIAN
 • Minima RM20,000
 • Maksima RM250,000 (operasi< 3 tahun)
 • Maksima RM500,000 (operasi> 3 tahun)
 • Maksima RM100,000 (pembiayaan modal kerja) 

TEMPOH BAYARAN BALIK
 • 3 hingga 5 tahun (Pembiayaan RM250,000 kebawah)
 • 5 hingga 7 tahun (Pembiayaan RM250,000 –RM500,000)
TEMPOH PERNAFASAN (GRACE PERIOD)
Sehingga 6 bulan

KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN
5% setahun atas baki bulanan (annuity monthly rest).

PEMBERIAN GERAN / MUQASAH
 • 30% daripada jumlah pembiayaan pokok.
 • Bagi pinjaman dibawahRM250,000, pembiayaan pertama sahaja. 
 • Telah mencapai70% pembayaran keseluruhan pembiayaan.
 • Tiada tunggakan dan bayaran balik tidak melewati tarikh ditetapkan.
 • Prestasi perniagaan yang meningkat selepas pembiayaan SPED.
 • Tidak pernah dijadual semula.


CAGARAN
 • Mesin/peralatan yang dibiayai akan diambil sebagai cagaran.
 • Pembiayaan yang tidak melibatkan mesin/peralatan, tiada cagaran dikenakan. Peminjam disyaratkan memberi ‘personal guarantee’ .
 • Perjanjian Penyerahan Hak Bayaran (Deed of Assignment of Payments) boleh diambil atas pembiayaan modal kerja berputar.
 • Boleh mengenakan syarat debenture keatas aset tetap syarikat sedia ada.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN SPED
 1. Perniagaan/perusahaan dimiliki sepenuhnya (100%) Bumiputera.
 2. Perniagaan/perusahaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
 3. Keutamaan kepada perusahaan/perniagaan bertempat diluar bandar.
 4. Pengusaha menjalankan perniagaan/perusahaan sepenuhmasa.
 5. Premis perniagaan mestilah berasingandaripada premis kediaman.-bagi aktiviti jahitan kecil-kecilan, trading, pembuatan berasaskan makanan, kraftangan, beroperasi di kediaman hanya layak pembiayaan tidak melebihi RM30,000.
 6. Pengusaha/syarikat yang belum pernah mendapat pembiayaan melebihi RM250,000. Walaubagaimanapun boleh dipertimbangkan sekiranya pembiayaan sediaada telah selesai dibayar sekurang-kurangnya 75% (pembiayaan rumah pertama dikecualikan).
 7. Umur tidak melebihi 60 tahun semasa memohon.
 8. Membiayai syarikat yang bertaraf mikro dan kecil sahaja

TATACARA PERMOHONAN SPED
 • Menggunakan Borang Permohonan SPED yang diperolehi di IbuPejabat/ Cawangan/ KKLW.
 • Panduan bagi mengisi borang dan penyediaan kertas kerja disertakan bersama -sama dengan borang permohonan.
 • Mendapatkan sokongan Wakil Rakyat (AhliParlimen/AhliDewanUndanganNegeri) dengan mendapatkan tandatangan pada borang SPED.
 • Borang permohonan serta kertas projekdan dokumen-dokumen berkaitan dikemukakan ke cawangan Bank


MAKLUMAT LANJUT, HUBUNGI:
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad
Menara SME Bank
Jalan Sultan Ismail
P.O. Box 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 603-2615 2020/2828 (GL)2615 2843 (Aliman), 2615 2012 (Rafiz) 2615 2086 (Arrifin), 2615 2013 (Ainon) 2615 2044 (Mazura)
Website: www.smebank.com.my