Wednesday, August 1, 2012

PELUANG MENDAPAT GERAN PROJEK ATAU PERNIAGAAN

Salam.

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.  Dimaklumkan bahawa KKLW di bawah Rural Business Challenge (RBC) - Transformasi
Belia Desa, ada menyediakan dana berbentuk geran bagi membantu belia dalam bidang
keusahawanan untuk meningkatkan perniagaan. Kemudahan yang disediakan adalah dalam
bentuk geran. Peluang terbuka kepada usahawan berusia 18-40 tahun. Min bantuan geran
ialah sehingga maksimum  RM15 juta. Permohonan yang berjaya dinilai hanya
berdasarkan kepada RANCANGAN PERNIAGAAN. Keterangan lanjut mengenai program ini
boleh dilayari di alamat 
http://www.rurallink.gov.my/rbc. Tarikh tutup mengemukan rancangan perniagaan ialah
sebelum 30 OGOS 2012. 
3. Diharapkan pihak tuan/puan dapat menguarkan maklumat ini dengan segera kepada
usahawan-usahawan di negeri masing-masing khasnya kepada usahawan SDSI bagi membantu
usahawan yang berpotensi untuk terus berjaya. 


Sekian, terima kasih.

Salmah Sathiman
BSR ICU