Tuesday, April 17, 2012

SEMINAR POTENSI TANAMAN DAN PELUANG PERNIAGAAN 2012 
Sukacita dimaklumkan bahawa APEEC akan mengadakan SEMINAR POTENSI DAN
PELUANG PERNIAGAAN ASAS TANI 2012 pada 17 Julai 2012 di Auditorium
Jurutera, Fakulti Kejuruteraan, UPM. Objektif program adalah memberi
pendedahan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai potensi tanaman
dan peluang perniagaan yang boleh diceburi untuk dijadikan sebagai peluang
menambahkan pendapatan dan kerjaya kepada bakal pesara, belia, bakal
graduan dan yang berminat.

Bersama ini dilampirkan brosur program untuk makluman tuan/puan. Sebarang
pertanyaan sila berhubung dengan Pn. Hairunnisak (89471815) / Pn Nor
Azwani (89471828) / Pn. Mahani(89471817). Tarikh tutup penyertaan adalah
pada 7 Julai 2012.


Sebarang pertanyaan, boleh hubungi :
Pn Mahani- 0389471817
Pn Hairunnisak - 0389471815
Pn Nor Azwani- 0389471828
Pn Nor Azillawati - 0389471809