Friday, April 17, 2009

FERTIGASI UMUM

Fertigasi , berasal daripada gabungan perkataan (fertilizer= baja + irrigation = pengairan) , sistem ini hanya menyalurkan larutan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dengan menggunakan pam atau graviti dari tangki larutan nutrien ke tanaman-tanaman yang ditanam di dalam polibeg menggunakan bahan lengai seperti sekam padi bakar, cocoa peat dan sabut kelapa sebagai medium.

Sistem fertigasi kini menjadi lebih mudah dan maju dengan adanya teknologi terbaru. Gabungan pengetahuan mengenai baja, peralatan dan strategi pengurusan nutrien yang efektif, menjadikan teknik fertigasi semakin diminati untuk diceburi. Teknologi fertigasi memerlukan individu untuk belajar beberapa prinsip sebelum memulakan projek untuk mengelakkan masalah di kemudian hari antaranya ialah:

 • pengetahuan mengenai komposisi baja, perbezaan unsur dalam baja dan bahan baja.
 • peralatan yang digunakan untuk sistem fertigasi mestilah bersesuaian dengan kuantiti tanaman dan penggunaan baja.

Adalah penting untuk memilih teknik dan peralatan yang sesuai dengan sistem pengairan dan jenis tanaman. Pemilihan teknik dan peralatan yang tidak sesuai akan merosakkan sistem pengairan dan seterusnya memberi kesan kepada operasi dan mengurangkan hasil tanaman.TEKNOLOGI fertigasi tidak memerlukan kawasan yang luas kerana tidak menggunakan tanah.

Seperti teknologi tanaman yang lain, fertigasi juga ada kebaikannya. Antaranya ialah teknologi fertigasi tidak memerlukan kawasan yang luas kerana tiada lagi penggunaan tanah. Bukan itu sahaja, masa penanaman juga akan menjadi pendek dan ini bermakna lebih pusingan tanaman dalam tempoh setahun. Selain itu, kerja berat yang membebankan dapat dikurangkan dan penggunaan air dapat dijimatkan. Malah, serangan serangga dan penyakit tanaman mudah dikawal dengan menggunakan racun yang minimum.

Namun, fertigasi memerlukan kos permulaan yang tinggi dan perlukan sedikit pengetahuan untuk memulakannya. Selain itu, kaedah fertigasi juga memerlukan kemudahan asas seperti elektrik dan sumber air bersih yang secukupnya. Bukan itu sahaja, tidak semua jenis tanaman sesuai ditanam dengan menggunakan kaedah fertigasi kerana tempoh masa matang yang panjang dan pasaran yang terhad.

Kebaikan Sisten Tanaman Fertigasi

 • Pembesaran pokok sekata disebabkan pemberian baja mengikut pertubuhan pokok dan hasilnya tinggi
 • Pemberian baja tidak membazir disebabkan baja hanya diberi dalam kawasan zon akar yang diperlukan
 • Pokok tahan dari serangga penyakit bakteria yang berpunya dari dalam tanah kerana tanaman ditanam dalam polybeg
 • Tanaman boleh diprogramkan mengikut musim dan tempat.
 • Kos pengendalian dan kaedah merumput dan meracun boleh dikurangkan dan dikawal
 • Tidak memerlukan tenaga berat dan tanaman bersih dan persekitarannya indah dan cantik
 • Hasil tinggi dan pendapatan lumayan kerana tanaman terpilih sahaja ditanam.
 • Boleh ditanam sepanjang tahun dan pulangan modal cepat.
Kelemahan Sistem Fertigasi
 • Kos Penyediaan dan Pembinaan yang tinggi
 • Pengusaha memerlukan kemahiran dalam bidang tanaman fertigasi
 • Pengurusan yang berterusan.
 • Kerosakan sistem membawa kerugian.

Sistem fertigasi menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi terbaru.