Friday, June 10, 2011

TERMA PENANAMAN TANAMAN TANPA TANAH
Fertigasi / 'Passive Irrigation'

adalah gabungan sistem pengairan titis atau drip irrigation yang menggunakan konsep Hydroponic yang mana nutrient disalurkan kepada setiap tanaman menggunakan sistem transportasi menggunakan paip irrigasi disambungkan ke microtube dan akhirnya ke driper atau alat penitis. Tanaman menggunakan media rendah zat yang menggantikan tanah dan dengan itu dapat mengelakkan penyakit bawaan tanah. Kaedah ini semakin terkenal dan mempunyai reputasi yang meluas di Malaysia, Thailand dan Indonesia.

'Aeroponik'

adalah kaedah Hydroponic yang menggunakan sistem semburan kabus untuk menyampaikan nutrient ke akar yang mana akarnya berada dalam keadaan posisi tergantung. Sistem ini adalah cabang sistem Hydroponic yang mempunyai kadar penyaluran nutrient kepada pokok yang paling efisyen dan paling jimat dari segi penggunaan baja & air tetapi kos set up adalah antara yang paling mahal jika hendak dikomersialkan. Ianya semakin mendapat tempat di negara-negara Asean.

'Deep water culture'
-


Adalah kaedah sistem hydroponic yang diapungkan atau digantung di dalam larutan nutrient yang diperkaya dengan oksigen terlarut. kaedah ini secara tradisinya menggunakan bekas plastik yang besar dan tanaman di letakkan di dalam bekas berjejaring yang tergantung di tengah-tengah penutupnya dan akarnya tergantung di dalam larutan nutrient.


'Organoponik'
-


Adalah kaedah baru dalam sistem hydroponic yang mengubahsuai sistem asal kepada penanaman organik melalui sistem hydroponic. Ia menggantikan baja formula untuk hydroponic kepada baja kompos yang diperbuat dari bahan sisa gula. Dalam sistem hydroponic, akar pokok perlu mampu menyerap larutan nutrient. Organoponic menggunakan konsep yang sama, cuma bajanya dari jenis kompos yang dibuat dalam bentuk foliar atau larutan. Ia masih tidak menggunakan tanah tetapi tidak menggunakan sebatian kimia untuk larutan nutrient.