Monday, March 22, 2010

BIOJISIM DAN BIOKOMPOSIT PADI


Pada masa dahulu sisa sekam dan jerami padi akan dilupuskan oleh para petani dengan cara pembakaran terbuka. Kaedah ini agak mencemarkan alam sekitar dan boleh menjejaskan kualiti udara.

Bagi mengatasi masalah ini beberapa alternatif dijalankan iaitu dengan melaksanakan kitar semula jerami padi untuk dijadikan sebagai baja kompos. Selain itu terdapat kegunaan lain sisa padi secara komersil dilaksanakan. Antaranya ialah penggunaanya sebagai tenaga biojisim dan biokomposit.

Sisa padi seperti jerami dan sekam mempunyai potensi yang tinggi untuk di komersilkan. Ada dua potensi penting sisa padi ini iaitu tenaga biojisim dan biokomposit dalam pembuatan perabot.

Tenaga biojism ditakrifkan sebagai tenaga yang dihasilkan daripada pereputan bahan – bahan organik seperti tumbuhan dan haiwan. Sekam dan jerami padi boleh dijadikan sebagai bahan api untuk memanaskan dandang pada loji janakuasa tenaga.

Manakala sekam padi pula mempunyai sifat – sifat yang baik untuk dijadikan bahan tambah dalam pembuatan komposit seperti papan partikel dan siling. Penggunaan sisa sampingan industri padi ini berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi disamping menyelamatkan alam sekitar dari terus tercemar.